Krovstvo in tesarstvo


Obrtna dejavnost krovstvo in tesarstvo ima glavno nalogo, da izdeluje strehe. Krovstvo in tesarstvo je pogosto združeno v eno, vendar to zagotovo ni enako. Krovstvo ima nalogo, da izdeluje oziroma pokriva strehe z določeno strešno kritino. Strešne kritine, ki se največkrat uporabljajo so:

  • opečna kritina,
  • pločevinasta kritina,
  • kritina iz umetnih mas,
  • steko,

Med tem ko tesartvo pa je dejavnost ki se ukvarja z izdelavo konstrukcij. Tesarstvo nam torej izdela leseno konstrukcijo, na katero kasneje krovstvo položi oziroma pokrije streho z strešno kritino. Tesarstvo torej izdeluje:

  • lesene konstrukcije,
  • ostrešja,
  • nadstreške,
  • vrtne lope,
  • verande,

Veliko ljudi misli, da je krovstvo in tesarstvo eno in isto, vendar to ne drži. Do tega mnenja velikokrat pride zato, ker sta ponavadi obe dejavnosti vključeni v eno, se pravi da eno podjetje opravlja oboje. To je sicer več kot le pozitivna točka, ker za izgradnjo  ali obnovo strehe potrebujemo le enega izvajalca.


Krovstvo in tesarstvo


Kategorije